POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest właściciel marki LiPower tj. BATLIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Bugaj przy ul. Jana Kazimierza 25/27 operator sklepu wysyłkowego, którego klienci mogą składać zamówienia:

  • mailowo na adres: info@lipower.pl
  • telefonicznie pod nr: 570 322 324

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas korespondencji mailowej lub podczas zawierania umowy mailowo lub telefonicznie.

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zbieramy przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • wystawienia faktury oraz wysyłki towaru;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  • dla celów podatkowych i rachunkowych.
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Abyśmy mogli zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

  • adres e-mail,
  • imię
  • nazwisko
  • nr telefonu
  • adres dostawy

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Owo rozporządzenie daje Ci prawo do:

 • dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • cofnięcia lub ograniczenia zgody na przetwarzanie Twoich danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdybyś kiedykolwiek chciał skorzystać z wymienionych wyżej praw, wyślij nam wiadomość mailową na adres info@lipower.pl bądź listownie na adres LIPOWER ul. Jana Kazimierza 25/27, 95-070 Ruda Bugaj. W wiadomości opisz dokładnie czego od nas oczekujesz.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe udostępniamy jedynie podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, transportowe, rachunkowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami 
i nadużyciami.

W jakim celu i jak długo przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu maksymalnie przez okres 10 lat lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Twoje dane są przechowywane i przetwarzane w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • marketingowych

Polityka Prywatności