Akumulator Li-Ion 12V do samochodu dla dzieci

289,00 609,00 

AKUMULATOR LI-ION 12V
W OBUDOWIE

DO SAMOCHODU DLA DZIECI

Opis

PARAMETRY:

Napięcie znamionowe: 10.8V
Napięcie ładowania: 12.6V
Zakres pracy: 9V-12.6V
Maksymalny prąd rozładowania: 20A
Maksymalny prąd ładowania: 5A
Moc: 216W
Zakres temperatur roboczych: -10°C – 50°C
Temperatura przechowywania: 0°C – 25°C
Wyprowadzenie główne: KPIM63 wbudowane
Wyprowadzenie dodatkowe: DC 12V 2.1mm x 5.5mm wbudowane
Wymiary: 64mm x 152mm x 94mm
Wymiary (mm): 60 x 105 x 70
Waga: 750g
Wyświetlacz (opcja): napięcie i stan naładowania

OPIS:

Uniwersalny akumulator stworzony do zasilania np. dziecięcych pojazdów akumulatorowych (autek), kostiumów dmuchanych, oświetlenia, lamp i wielu innych.

Dzięki użytej technologii litowo-jonowej akumulator przewyższa zaletami standardowe akumulatory żelowe 12V, dlatego jest dla nich lepszym zamiennikiem.

 

Akumulator LiPower to:

  • większa wydajność i większa żywotność
  • szybsze ładowanie mniejsze wymiary
  • większa pojemność
  • łatwiejsza obsługa niższa waga

I CÓŻ CHCIEĆ WIĘCEJ?

Akumulator Li-Ion do auta dla dzieci

Model Moc Maks. prąd rozładowania Maks. prąd ładowania Pojemność znamionowa Energia
LP351100V3/MF1/22P-0N 216W 20A 5A 11Ah 119Wh
LP35145029E-0N 158W (216W) 14.5A (20A) 5A 14.5Ah 155Wh
LP351750GA/MJ1-0N 216W 20A 5A 17.5Ah 189Wh

Akumulator Li-Ion do samochodu dla dzieci – OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Akumulator Li-Ion do auta dla dzieci nie do użytku przez dzieci, osoby z ograniczoną fizyczną, psychiczną lub umysłową zdolnością sensoryczną oraz osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Chyba że zostały odpowiednio poinstruowane lub są pod nadzorem osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Baterię do samochodu dla dzieci przechowywać, transportować i instalować w warunkach nie narażających na upuszczenie, upadek, uderzenie w inny przedmiot lub przez inny przedmiot pod groźbą rozszczelnienia, pożaru lub wybuchu baterii.

Zabezpieczyć akumulator do pojazdu akumulatorowego materiałami amortyzującymi chroniącymi przed wibracjami.

Akumulator do auta dla dzieci przechowywać, transportować i instalować w suchym miejscu z dala od substancji o właściwościach rozpuszczających (np. alkohol, rozpuszczalnik, oleje, substancje antykorozyjne) oraz chemikaliów mogących naruszyć strukturę zewnętrzną (np. detergenty).

Nie przechowywać, nie transportować i nie instalować akumulatora:

– w miejscach dostępnych dla dzieci.
– blisko przedmiotów ostrych, spiczastych, które naraziłyby pakiet na rozcięcie, nakłucie pakietu. Bateria do samochodu dla dzieci w ten sposób uszkodzona może się zapalić lub wybuchnąć.
– w miejscach dostępnych dla zwierząt. Uszkodzone przez nie elementy izolacyjne narażają użytkownika na porażenie prądem.
– blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece oraz w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia. Nie wystawiać pakietu do pojazdu akumulatorowego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie nagrzewać baterii do auta dla dzieci ani nie wrzucać do ognia. Przegrzanie baterii grozi rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii.
– w miejscach wilgotnych lub narażonych na zalanie wodą (również deszcz i śnieg). Zalanie może doprowadzić do porażenia prądem użytkownika oraz pożaru lub wybuchu baterii do pojazdu akumulatorowego.

Nie korzystać, nie przechowywać i nie transportować baterii do samochodu dla dzieci w warunkach, w których temperatura otoczenia jest niższa bądź wyższa od wskazanej bezpiecznej temperatury:
– rozładownie: -10°C – 50°C
– ładowanie: 15°C – 40°C
– przechowywanie: 0°C – 25°C

Akumulator li-ion do auta dla dzieci 12V przechowywany w temperaturze powyżej 70°C może się, rozszczelnić, zapalić się lub wybuchnąć.

Nie używać akumulatora do auta dla dzieci, gdy widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, deformacje, wycieki, zmiany w kolorze, rdza bądź inne niepokojące zmiany. Grozi to przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem i wybuchem baterii do pojazdu akumulatorowego. W przypadku zaobserwowania którychkolwiek ze zmian należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Akumulator do samochodu dla dzieci można ładować jedynie ładowarką dedykowaną akumulatorom li-Ion. Napięciu i natężenie prądu nie powinny być wyższe niż wskazane w danych technicznych akumulatora do pojazdu akumulatorowego. Użycie nieodpowiedniej ładowarki grozi przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii do pojazdu dla dzieci. W przypadku wystąpienia błędu ładowania, rozładowania lub innych anomalii związanych z pracą akumulatora należy zaprzestać jego używania i skontaktować się za sprzedawcą.

Nie łączyć ze sobą głównych terminali + i – za pomocą metalowych przedmiotów (nie zwierać).

Akumulatora do pojazdu akumulatorowego nie wolno przechowywać, transportować czy instalować w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zwarcie terminali, a w konsekwencji przegrzanie, rozszczelnienie, pożar lub wybuch baterii do auta dla dzieci.

Nie używać akumulatora do pojazdu akumulatorowego w urządzeniach o parametrach jemu nieodpowiadających (wyższych).

Akumulatora zamiennika do samochodu dla dzieci nie wolno rozcinać lub nakłuwać. Nie należy otwierać obudowy akumulatora do pojazdu akumulatorowego, zdejmować jego warstw izolacyjnych, rozbierać na części ani w żaden sposób go modyfikować.

Nie należy łączyć ze sobą dwóch lub więcej akumulatorów do pojazdu akumulatorowego.

Akumulatora do auta dla dzieci nie należy przenosić trzymając za okablowanie.

W razie pożaru gasić gaśnicą proszkową.

W przypadku:

– dostania się do oczu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora do samochodu dla dzieci należy bezzwłocznie przemyć oczy czystą bieżącą wodą unikając tarcia oraz udać się do lekarza. W przeciwnym razie substancje te mogą spowodować uszkodzenie gałek ocznych lub całkowitą utratę wzroku.
– kontaktu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora do pojazdu akumulatorowego ze skórą należy zdjąć zabrudzone ubrania oraz dokładnie przemyć miejsca te pod bieżącą wodą (co najmniej 15 minut), gdyż kontakt z tymi substancjami grozi podrażnieniem, uszkodzeniem lub poparzeniem skóry. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
– przypadku połknięcia substancji wydobywających się z akumulatora zamiennika do auta dla dzieci należy pić dużo mleka lub wody oraz skonsultować się z lekarzem.
– wydobywania się gazów z akumulatora do pojazdu akumulatorowego, aby uniknąć wdychania. Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie lub je opuścić, gdyż substancje te są silnie drażniące. W przypadku znacznej inhalacji skontaktować się z lekarzem. Instalacja powinna zawsze przebiegać zgodnie z niniejszą instrukcją.

TRANSPORT

W celu zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego transportu należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Wyjąć akumulatora zamiennik do auta dla dzieci z urządzenia.
– Zapakować akumulator do pojazdu akumulatorowego w sposób zapewniający izolację elektryczną, np. poprzez zaklejenie    terminali/złącz taśmą izolacyjną. Jest to konieczne również przy właściwej utylizacji zużytych akumulatorów do samochodu dla dzieci.
– Zabezpieczyć pakiet do pojazdu akumulatorowego poprzez zapakowanie owinięcie/obłożenie materiałami amortyzującymi i    zamknięcie w pudełku.
– Stosować się do właściwych przepisów krajowych oraz firm spedycyjnych. W razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą ds. transportu towarów niebezpiecznych.

Akumulator Li-Ion do auta dla dzieci PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Aby odpowiednio przygotować się do korzystania z akumulatora do samochodu dla dzieci należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Sprawdzić wizualnie czy pakiet do pojazdu akumulatorowego nie jest w żaden sposób uszkodzony.
– W razie niepewności w jakiejkolwiek kwestii skontaktować się ze sprzedawcą.
– Przed pierwszym użyciem akumulatora do auta dla dzieci naładować go do pełna używając ładowarki dołączonej do pojazdu akumulatorowego.

INSTALACJA I OBSŁUGA

W celu prawidłowej i bezpiecznej instalacji i obsługi należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Zapewnić dobrą wentylację i przepływ powietrza w miejscu instalacji. Nie instalować w miejscu zagrożonym wybuchem lub pożarem np. w pobliżu substancji łatwopalnych oraz z dala od źródeł ciepła.
– Sprawdzić kompatybilność złącz urządzenia i akumulatora do auta dla dzieci oraz polaryzację.
– Jeśli to możliwe wyjąć akumulator do pojazdu akumulatorowego z urządzenia na czas, gdy nie jest on użytkowany.
– Poddać akumulator do samochodu dla dzieci przeglądowi technicznemu co najmniej raz w roku.

PRZECHOWYWANIE:

W celu prawidłowego i bezpiecznego przechowywania akumulatora do pojazdu akumulatorowego należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Akumulator li-ion do auta dziecięcego 12V przechowywać w suchym, zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej.
– Baterię do pojazdu akumulatorowego trzymać z dala od metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować przypadkowe zwarcie.
– Naładować do napięcia nominalnego i doładowywać co 6 miesięcy.
– Przed ponownym użyciem naładować do pełna.

Akumulator Li-Ion do auta dla dzieci ŁADOWANIE, ROZŁADOWYWANIE, WYDAJNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ

Akumulator Li-Ion do pojazdu akumulatorowego jest produktem, którego pojemność wraz z upływem czasu i w miarę korzystania się zmniejsza. Prawidłowe korzystanie i odpowiednia pielęgnacja mogą wydłużyć jego żywotność.
Baterię do auta dla dzieci zawsze należy ładować ładowarką dedykowaną pakietom Li-Ion o odpowiednich parametrach. Odłączyć od źródła zasilania, gdy się w pełni naładuje.
Nie rozładowywać prądem większym niż wskazanym w specyfikacji. Aby przedłużyć żywotność baterii do samochodu dla dzieci zapotrzebowanie prądowe powinno być dwukrotnie mniejsze niż wydajność prądowa akumulatora do pojazdu akumulatorowego.
Unikanie pełnego rozładowania oraz częste doładowywanie sprzyjają wydłużeniu żywotności Akumulatora li-ion do auta dziecięcego 12V. Jednak po dłuższym okresie przechowywania akumulator do pojazdu akumulatorowego należy kilkukrotnie rozładować i naładować w celu zwiększenia wydajności.
Ładowanie i rozładowywanie mogą odbywać się w granicach temperatur wskazanych w ogólnych zasadach bezpieczeństwa. Wydajność akumulatora do samochodu dla dzieci będzie najwyższa w temperaturze optymalnej (ok. 20°C).

Akumulator Li-Ion do auta dla dzieci UTYLIZACJA

Akumulatory li-ion do auta dziecięcego 12V są cennym materiałem poddawanym recyklingowi. Nie wolno wyrzucać ich do pojemnika na zwykłe odpady domowe ani spalać. Zużyte baterie do samochodu dla dzieci należy zapakować w sposób zapewniający izolację elektryczną i zostawić je w miejscach oznaczonych selektywną zbiórką baterii lub odesłać do producenta. Wszystkie akumulatory Batlit zostały wyprodukowane zgodnie ze wskazanymi prawnie standardami.

Informacje dodatkowe

Pojemność

11Ah, 14.5Ah, 17.5Ah

Wyświetlacz

Tak, Nie

Ładowarka

2A, 5A, brak